Textielkunstenares   -   Fabric Artist  
Thema's in mijn werk

Het centrale thema in mijn werk is de relatie natuur-spiritualiteit-vrouwzijn. Mijn werk ontwikkelde zich meer en meer in de richting van integratie van al deze aspekten, terwijl ik op zoek was naar antwoorden op de vraag: "Hoe kunnen wij als mens in harmonie met de natuur leven?" Spiritualiteit vervult hierbij een sleutelrol voor mij en antwoorden op deze vraag zocht ik in de niet-fysieke wereld.

De niet-fysieke wereld

In mijn kunst heb ik geprobeerd de essentie van de beelden, die zich aan me voordeden als boodschappen uit de niet-fysieke wereld, te vangen en over te brengen naar de fysieke, materiele wereld. Aspekten van verschillende niveaus van de niet-fysieke wereld kunnen zich aan ons voordoen als een persoon, als een Godin, als een God, als een archetype, maar ook als een dier of plant of als wat voor ander schepsel of voorwerp dan ook maar. In feite kan hun energie iedere vorm aannemen die hun identiteit vertegenwoordigt en die hun specifieke energie voor ons herkenbaar maakt.

Zo helpt het beeld om de boodschap aan ons over te brengen en ons kontakt met ons onderbewuste, het Grote Mysterie en het Grotere Geheel tot stand te brengen. Hoewel de specifieke identiteit universeel kan zijn, ontstaat iedere verschijningsvorm via onze persoonlijke ervaring daarvan. We bedenken deze beelden niet zelf, maar ze doen zich aan ons voor.
Energie in beelden

Net zoals andere zaken uit de niet-fysieke wereld, spreken deze beelden rechtstreeks tot ieder van ons op een andere manier, omdat ze vaak symbolisch zijn en bestaan uit verschillende lagen. Op een bepaald moment in ons leven kan een bepaald beeld, dat een aspekt uit de niet-fysieke wereld vertegenwoordigt (in de vorm van bv. een bepaald symbool, een bepaald dier, een Godin, een archetype) onze speciale aandacht trekken, omdat het een boodschap bevat die belangrijk is voor ons innerlijk. Op de een of andere manier raakt dit beeld ons diep en voedt het onze hongerige ziel.

Als we aandacht besteden aan dit soort beelden, die zich op zo'n manier aan ons voordoen, kunnen we deze aspekten in onszelf activeren. Zulke beelden vertegenwoordigen nl. vaak onze eigen latente kwaliteiten. Daarom kunnen ze ons inspireren en ons andere en nieuwe mogelijkheden aanreiken voor de manier waarop we ons leven leven.

Mijn doel was om de specifieke energie, die besloten ligt in deze beelden te vangen in materie, zodat de toeschouwer direkt in kontakt kan komen met die energie, met de boodschap die dit beeld heeft te vertellen of te bieden.

Op deze manier kan mijn werk dienen als een permanente bron van kracht, ondersteuning en inspiratie en als een herinnering aan de helende boodschap.