Endorsements voor het boek "De Hele Olifant in Beeld"


(Maart 2011) "Marja de Vries uses the Kybalion as a framework to weave a tapestry from the threads of wisdom traditions and modern science.  As this book deepens our understanding of the reality that underlies the apparent one, our vision of the tapestry morphs. The perception that its composition contained separate strands was merely an illusion.  “The Whole Elephant Revealed” is an insightful unveiling, layer by layer, of the Universal truths that underlie personal and global transformation. It is a welcome addition to the literature that is integrating science and spirituality.    
= Diane Hennacy Powell, M.D., author of The ESP Enigma


(Maart 2011) "A veritable tour de force, "The Whole Elephant Revealed" by Marja de Vries is a treasure consisting of the intimate blending of ancient wisdom with mostly internally self-consistent experimental and theoretical findings by present-day scientists, journalists, mystics and lay public. It is a strongly recommended read by anyone who wishes to expand their consciousness and grow in their own evolutionary beingness."
= William A. Tiller, Ph.D., Professor Emeritus, Stanford University, Department of Materials Science


(Maart 2011) "This amazing book by a woman is a refreshingly welcome contrast to the masculine manner in which Laws of Nature have been derived by western science. Rather than expounding on abstractions derived from relatively recent measurements of a universe construed as meaningless matter in accidental evolution, Marja de Vries, with exquisite scholarship, pulls together the wealth of our human heritage of Laws of Nature as understood by diverse ancient cultures that integrated intellect, consciousness, spirit and heart, making them as meaningful and practically powerful today as when first revealed. This book will hasten the day when western science itself will acknowledge the validity of a global consortium of sciences that together give us a more complete picture of our universe.”
= Elisabet Sahtouris, evolution biologist and futurist; author of EarthDance: Living Systems in Evolution


(Febr. 2011) "The Whole Elephant Revealed is a thrilling synthesis that is desperately needed. Marja de Vries has woven a beautiful tapestry uniting the deepest insights of the great wisdom traditions with the revelations of modern science.  She shows that humans are an integral, synchronized aspect of the universe, not an accidental, meaningless appendage.  If we are to endure, the widespread understanding of the principles in this book is utterly necessary.”
= Larry Dossey, MD, author of The Power of Premonitions, Healing Words and Reinventing Medicine  


(Febr. 2011) "It gives me hope to see The Whole Elephant Revealed now also in English, for in it you provide keys to unlock the treasures of human understanding that are in such great need today. You integrate an extraordinary range of sources, with an uncommon wisdom. Though I love many of the quotes from sages and scientists, I find your own expressions of the core ideas equally compelling. I'm engaged, as are many others, in doing whatever comes to mind to help with the re-education of our millions, whose contributions are needed if we are to have a bright future. Your book will be a powerful asset since it brings together the best ideas and broadest understanding of who we are as humans and as integral elements of the world. Thank you for this work.”
= Roger Nelson, PhD, Director, Global Consciousness Project

 

 

“Een prachtig boek, zeer verhelderend. Een absolute verrijking voor een ieder, ongeacht wat ze al wel of niet gelezen hebben. De puzzel is weer completer. Voor mij zit de aantrekkelijkheid van een boek ook in de complexiteit en het laten werken van het brein. Nogmaals, echt een juweeltje, voor velen veel lees/denk plezier.”

Helen van Langeveld-Peters, Integrated Energy Therapy® Master/healer.

“Het Soefi verhaal van de blinden en de olifant maakt duidelijk hoe belangrijk het is om oog te hebben voor het geheel en om door te dringen tot het wezen der dingen, tot het mysterie van het zijn. Dit universele inzicht in het zijn der dingen gebaseerd op de wijsheidstradities, zoals beschreven in dit boek, toont de zin van al onze vernieuwingen. Een verrijkend boek ook voor de organisatiespiritualiteit.”

Paul de Blot SJ, hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode.

“Een groot en uniek meesterwerk zonder de pretentie een meesterwerk te zijn. Onderbouwd met relevante vermeldingen uit een veelzijdig arsenaal van bronnen, brengt Marja ons via mystieke en systeembeschrijvende perspectieven bij een weg van universele wetten en bij de gehele mens. Een synthese waarin wijsheidstraditie en wetenschap eindelijk diep met elkaar verbonden worden.”

Han Wassenaar, onderzoek in neuro-en psychobiologie met de praktijk ZIGCOM (Zelfsturing In Gedrag en COMmunicatie).

“De Hele Olifant is een must voor ieder die wil weten hoe het nu echt zit met de overeenkomsten tussen oeroude tradities en recente wetenschappelijke inzichten. Zonder een moment saai of onbegrijpelijk te worden neemt Marja ons mee op ontdekkingsreis naar de dwarsverbanden. En dan te bedenken dat dit resultaat van grondige studie, denkwerk en diepgewortelde intuitie nog maar het begin is! Wat nog volgt is de consequenties van deze inzichten voor hoe wij mensen leren en onze jeugd laten leren. Ik zie er nu al naar uit!”

Charlotte Korbee, director Shapers of Education International Foundation.

“Dit boek is een geschenk voor al degenen die aandacht hebben voor hun eigen ontwikkeling en de evolutie van de mensheid in het algemeen. Het is een hartverwarmend over- en inzicht in de ontwikkelingen van de wetenschap, gelinkt aan spirituele inzichten, sjamanisme en de spirituele evolutie die al een dertigtal jaren in de versnelling is geraakt. Ik ben heel blij met dit boek.”

Paul Liekens, auteur van 16 boeken over energie, psychologie, spiritueel ontwikkelen. Sjamaan en internationaal trainer in Neuro-Linguïstisch-Programmeren.

“Boem! raak! een hoop inzicht verzameld en bijeengebracht in een samenhangend geheel. Altijd al gedacht dat de werkelijkheid simpeler in elkaar zat dan het er op het eerste gezicht uitziet? De hele Olifant is een verrassend leuk boek dat inzicht biedt voor mensen in hun zoektocht naar zichzelf en hoe om te gaan met hun omgeving…”

Martijn Aslander, founder elvenstone-netwerk.

“Eindelijk is er het boek waar we op wachtten! Marja de Vries slaagt erin op overzichtelijke wijze de brug te leggen tussen bewustzijnsonderzoek, oude wijsheid en moderne wetenschappen. Een prachtige inleiding voor wie ontwaakt in het nieuwe bewustzijn bij het begin van de 21ste eeuw.”

Igor Byttebier - auteur van Creativiteit Hoe?Zo! en mede-oprichter van internationaal netwerk New Shoes Today.

 

terug